Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 20-05-2011

Sag nr. FV2010.0186 Lene Pagter Kristensen

HK/STAT for 5 medlemmer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen, for SKAT

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (formalitetsspørgsmål og om godtgørelse for usaglig opsigelse til personer, der ved de almindelige domstole havde fået godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven)