Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 21-10-2011

Sag nr. FV2011.0086 Poul Sørensen

Dansk Journalistforbund for et medlem mod Foreningen af TV2-regioner for TV2Øst

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstforhold (om det havde været kutyme at tilbyde FTP-elever tidsbegrænset ansættelse efter elevtiden, og om der i givet fald var handlet i strid med kutymen og ligebehandlingsloven ved ikke at tilbyde en gravid elev sådan ansættelse)