Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 23-11-2011

Sag nr. FV2010.0078 Lene Pagter Kristensen

Foreningen af Danske Lægestuderende mod Finansministeriet, Personalestyrelsen, for Syddansk Universitet, Det sundhedsvidenskabelig Fakultet

Fortolkning af parternes overenskomst (om forståelsen af udtrykket studentermedhjælp)