Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 23-11-2011

Sag nr. FV2011.0020 Jytte Scharling

Dansk Metal (Offentlig) mod Farum Fjernvarme a.m.b.a.

Fortolkning af parternes overenskomst (om hvem der skal bære risikoen for en forskellig forståelse af aftalen om pensionsbidrag)