Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 25-11-2011

Sag nr. FV2010.0250 Poul Sørensen

PROSA/CSC-DK og PROFOT mod CSC Danmark A/S

Fortolkning af parternes aftale om mægling , voldgift og arbejdsret(om muligheden for at rejse samme spørgsmål under en ny voldgiftsag, efter en tidligere sag var hævet som følge af for sen fremsendelse af klageskrift)