Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 27-05-2011

Sag nr. FV2008.0175 Poul Sørensen

FTF for BUPL mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om meddelte og accepterede stillingsforandringer var så væsentlige, at de kunne sidestilles med opsigelser, således af forbundet skulle have været forhåndsunderrettet)