Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 07-06-2011

Sag nr. FV2010.0206 Poul Søgaard

Finansministeriet, Personalestyrelsen, mod Lærernes Centralorganisation mod Uddannelsesforbundet

Afgørelse (om gyldigheden af valg af tillidsrepræsentanter)