Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-10-2011

Sag nr. FV2011.0083 Jens Kristiansen

Fagligt Fælles Forbund mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere for Graff Kristensen A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om pligt til efterbetaling af pensionsbidrag til udenlandske praktikanter)