Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-10-2011

Sag nr. FV2011.0084 Jens Kristiansen

Fagligt Fælles Forbund mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Fortolkning af parternes overenskomst (om praktikantaftaler kun omfatter statsborgere fra lande, som ikke har fri indrejse i Danmark)