Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-09-2011

Sag nr. FV2010.0217 Jytte Scharling

Serviceforbundet og 3F, Privat Service, Hotel og Restauration, mod DI Overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S

Fortolkning af arbejdsmiljølovgivningen og parternes overenskomst (om det er en gyldighedsbetingelse for valg af uorganiserede til sikkerhedsrepræsentanter, at valget er godkendt af forbundene)