Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-10-2011

Sag nr. FV2011.0006 Poul Søgaard, Lene Pagter Kristensen og Jytte Scharling

Finansforbundet for Assurandørforeningen i SEB Pension mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for SEB Pension

Fortolkning af parternes overenskomst og funktionærloven (om væsentlige forringelser af lønvilkår også skulle varsles over for den enkelte medarbejder med dennes individuelle opsigelsesvarsel)