Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-12-2011

Sag nr. FV2011.0058 Jytte Scharlig

CO-industri for Dansk Metal for 4 medlemmer mod DI Overenskomst I ved DI for Styropack A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til ansættelseskontrakter og overenskomstgrundlag (om det kunne pålægges medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår før etableringen af industriens overenskomst 1993 at deltage i arbejdsfordeling)