Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-02-2011

Sag nr. FV2010.0090 Poul Søgaard

Fag og Arbejdede mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Fortolkning af parternes overenskomst (om forståelsen af arbejdstidsreglerne i forbindelse med en konflikt)