Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-05-2011

Sag nr. FV2011.0003 Tine Vuust

Fødevareforbundet NNF for et medlem mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision

Afgørelse (om krav på og i givet fald udmåling af fratrædelsesgodtgørelse)