Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-11-2011

Sag nr. FV2011.0033 Tine Vuust

Fagligt Fælles Forbund mod DI for Vejle Taxas Økonomiske Forening

Fortolkning af parternes overenskomst (om foreningen er berettiget til at give rabat til kunderne uden at kompensere chaufførerne for den heraf følgende nedsættelse af grundlaget for lønafregningsprocenten)