Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-10-2011

Sag nr. FV2011.0106 Jon Stokholm

Dansk El-Forbund for et medlem mod TEKNIQ for Kemp & Lauritzen A/S

Fortolkning af parternes overenskomst og afgørelser i henhold hertil (om en medarbejder kan opsiges under vejrlig, således at opsigelsesvarslet løber under hjemsendelsen og modtagelsen af dagpenge)