Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-01-2011

Sag nr. FV2010.0141 Thomas Rørdam

Dansk Metal mod Danmarks Radio

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om fotografer er omfattet af overenskomsten mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser)