Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-04-2011

Sag nr. FV2010.0182 Per Sørensen

Fødevareforbundet NNF mod DI Overenskomst I ved DI for Lantmännen Unibake Denmark A/S

Afgørelse (om lokalaftaler kan opsiges selvstændigt og om modregning af normallønsstigninger i tillæg ydet i henhold til lokalaftaler)