Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-04-2011

Sag nr. FV2010.0240 Per Sørensen

Fødevareforbundet NNF mod DI Overenskomst I ved DI for Danish Crown A.m.b.A, Sæby

Fortolkning af og afgørelse i henhold til rammeaftale om metodeudvikling og akkord (om aflønning af servicearbejde i forbindelse med udbening af brystflæsk)