Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-02-2011

Sag nr. FV2010.0192 Poul Søgaard

Fødevareforbundet NNF mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Afgørelse med fortolkning af hovedaftalen mellem LO og arbejdsgiverorganisationen (om konsekvenserne af Arbejdsrettens dom af 2. marts 2010 (AR2009.0301) vedrørende rette sammenligningsområde ved fornyelse af parternes overenskomst)