Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-10-2011

Sag nr. FV2009.0082 Mogens Hornslet, Poul Sørensen og Per Sørensen

HK/Privat for et medlem mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om varighedsbegrænsningen for betaling af feriegodtgørelse under sygdom i forbindelse med graviditet, barsel og adoption kunne tilsidesættes som stridende mod ferieloven og/eller graviditetsdirektivet og/eller ligebehandlingsdirektivet/ligebehandlingsloven og/eller ligelønsdirektivet/ligelønsloven)