Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-05-2011

Sag nr. FV2011.0002 Jens Kristiansen

Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S

Afgørelse (om fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med reglen i funktionærlovens § 2a)