Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 26-07-2020

Sag nr. FV2011.0101 Jytte Scharling

Dansk Metal mod DI for Arriva Skandinavien A/S

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om adgang til at modregne overenskomstmæssige lønstigninger i lokalt aftalt løn)