Spring over hovedmenu

Summarisk Kendelse af 11-04-2011

Sag nr. FV2011.0010 Mogens Kroman

Malerforbundet i Danmark mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S

Fortolkning af parternes overenskomst (ikke adgang til ensidig ændring af spise- og hvilepauser samt forståelse af begrebet arbejdsdage)