Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 27-09-2011

Sag nr. FV2011.0051 Vibeke Rønne

Fag og Arbejde for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte mod Kommunernes Landsforening for Nyborg Kommune

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om bestemmelserne vedrørende ansættelsesbeviser var tilsidesat)