Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 11-04-2012

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20120083 Lene Pagter Kristensen

3F for 6 medlemmer mod DI Overenskomst I ved DI for Danfoss A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om afskedigelse af medarbejdere med anciennitet mellem 27 og 42 år)