Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 23-04-2012

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20110757 Jytte Scharling

3F Privat Service, Hotel og Restauration for 2 medlemmer mod DI Overenskomst II for ISS Facility Service A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedoverenskomsten (om afskedigelse af de 2 ældste i et rengøringsteam var i strid med forskelsbehanlingsloven eller hovedaftalen)