Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-06-2012

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20120092 Thomas Rørdam

3F for 2 medlemmer mod Dansk Byggeri for Spæncom A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om afskedigelse af medarbejdere med anciennitet på 14 og 8 år var udtryk for vilkårlighed)