Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 03-12-2012

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20120944 Jytte Scharling

3F for et medlem mod DI for Thykjær A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om der var taget usaglige hensyn ved valget af, hvem der skulle afskediges i situation med arbejdsmangel)