Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 13-12-2012

Sag nr. FV2012.0127 Poul Sørensen

3F Privat Service, Hotel og Restauration mod HORESTA Arbejdsgiver for Globetrotter Hotel ApS

Afgørelse (om der var saglig grund/tvingende grunde til at afskedige 2 kokke, hvoraf den ene var tillidsrepræsentant)