Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 13-03-2012

Sag nr. FV2012.0046 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet for et medlem mod TEKNIQ for Søkrog VVS A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (ikke pligt til at begære tilpasningsforhandlinger ved skift fra industri- til vvs-overenskomsten, som i så fald gælder fra optagelsen i arbejdsgiverforeningen)