Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 17-12-2012

Sag nr. FV2012.0103 Poul Sørensen

Finanssektorens Arbejdsgiverforening mod Finansforbundet for Finans/SDS-klubben

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om arbejdsretslovens § 9, nr. 1, ved hovedaftalens § 8, stk. 3, også kan anses for fraveget i forhold til dennes 4. stykke)