Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 18-12-2012

Sag nr. FV2012.0133 Niels Waage

HORESTA Arbejdsgiver mod 3F Privat Service, Hotel og Restauration for 3F Varde Billund

Afgørelse (om udmåling af bod for lokalafdelings brud på overenskomstens § 53, stk. 2)