Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 20. september 2012 20-09-2012

Sag nr. FV2012.0077 Jens Kristiansen (17. september 2012)

Dansk Metal og Dansk EL-Forbund mod Dansk Dekomissionering

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om lønmodtagersiden kan støtte betalingskrav på et beregningsbilag til en lokalaftale)