Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 21-09-2012

Sag nr. FV2011.0174 Poul Sørensen (18. september 2012)

HK/Danmark for et medlem mod Sønderborg Kommune

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om tillidsrepræsentant kan kræve godtgørelse som følge af varslede væsentligt stillingsændringer, når vedkommende forbliver ansat på disse vilkår)