Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 23-02-2012

Sag nr. FV2011.0110 Poul Dahl Jensen

Danmarks Lærerforenig for 2 medlemmer mod Aabenraa Kommune

Afgørelse (om afskedigelse af 2 lærere med hevisning til arbejdsmangel som følge af faldende børnetal med samtidigt tilbud om ansættelse i barselsvikariater var rimeligt begrundet)