Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 23-11-2012

Sag nr. FV2012.0078 Niels Waage

3F mod Regionerens Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark for Syddanske Vaskerier i Odense og Svendborg

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om løntillæg stammende fra midler afsat til lokal løndannelse, der blev udmøntet i centalt aftalte tillæg, skulle medtages ved beregning af ligelønstillæggenes størrelse)