Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 23-11-2012

Sag nr. FV2012.0092 Niels Waage

3F for et medlem mod Dansk Byggeri for Idealcombi A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om medarbejder, hvis ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten ophører uden varsel efter 4 måneders sygdom, har krav på overenskomstbestemt fratrædelsesgodtgørelse)