Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 25-01-2012

Sag nr. FV2011.0140 Mogens Kroman

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod Dansk Byggeri for Ingvarsen Ringsted A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til bygningsoverenskomsten (anciennitetsbaseret forlængelse af opsigelsesvarsel)