Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 03-04-2012

Sag nr. FV2011.0138 Poul Sørensen

Assurandørforeningen Alm. Brand for et medlem mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening mod Alm. Brnd A/S

Afgørelse (om tillidsrepræsentants uberettigede private brug af fortrolige kundeoplysninger gav tvingende grund til afskedigelse)