Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 30-04-2012

Sag nr. FV2011.0122 Jon Stokholm

Fagligt Fælles Forbund mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Erritsø Tryk A/S

Fortolkning af parternes overenskomst og spørgsmål om kutyme (om der ved overarbejde på forskudt tid skal ydes såvel overarbejds- som forskudttidstillæg)