Spring over hovedmenu

Kendelse af 01-02-2012

Sag nr. FV2011.0043 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (undtaget fra landspriskuranten i kraft af virksomhedsoverdragelsesloven)