Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-12-2012

Sag nr. FV2012.0063 Per Sørensen

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte mod KL for Roskilde Kommune

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes aftalegrundlag (om berettigelsen af faderens opdeling af orlov efter fødsel)