Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-10-2012

Sag nr. FV2011.0001 Jytte Scharling, Lene Pagter Kristensen og Jens Kristiansen

Akademikernes Centralorganisation for AC-organisationerne mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om sidstnævnte ministerium havde gennemført en central normering af løndannelsen for en række ledende medarbejdere ved universiteterne i strid med parternes overenskomst, og om førstnævnte i givet fald var delagtig)