Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-09-2012

Sag nr. FV2012.0104 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om timelønnede i henhold til lokalaftale har krav på bonus under sygdom)