Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-09-2012

Sag nr. FV2012.0034 Jens Kristiansen

Gymnasieskolernes Læreforening mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, for Roskilde Handelsskole

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om skolen var forpligtet til at overføre en række undervisere til AC-overenskomsten)