Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-10-2012

Sag nr. FV Mette Christensen

FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune

Fortolkning af parternes overenskomst (om fremgangsmåden ved behandling af sager med uenighed om centralt aftalt funktionstillæg, der udmøntes lokalt)