Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-01-2012

Sag nr. FV2012.0010 Mogens Kroman

Fagligt Fælles Forbund for murersjakket vedrørende byggepladsen Thors Bakke, Randers, mod Dansk Byggeri for Assentoft Murerforretning ApS

Afgørelse (ikke tilstrækkeligt grundlag for stillingtagen til afregning af akkord)