Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-10-2012

Sag nr. FV Mette Christensen

Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om regionerne har ret til modregning af allerede afregnede honorarer uden forelæggelse for Landssamarbejdsudvalget)