Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-12-2012

Sag nr. FV2012.0150 Jon Stokholm

Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark mod Tekniq for Bravida Danmark A/S

Fortolkning af rørprislisten (om afregning af montering af visse måler/passtykker)